CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Không lầm nhân quả (08/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Đạo tràng Diệu Liên, Virginia, ngày 08-08-08.

155
Bạn: Không có. TB: 2.6 (19 votes)
5.474 lượt nghe.
Bình luận