CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phước sinh Tịnh Độ (15/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Phước Hải, Charlotte, NC, ngày 15-08-08. 153
Bạn: Không có. TB: 3.2 (17 votes)
4.507 lượt nghe.
Bình luận