CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tuổi trẻ và pháp môn (20/08/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Đạo tràng Tỉnh Giác, ngày 20-08-08 93
Bạn: Không có. TB: 4 (6 votes)
3.578 lượt nghe.
Bình luận