CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Giáo vùng Nam Bộ: sự hình thành và phát triển

Phật Giáo vùng Nam Bộ: sự hình thành và phát triển
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2020
ISBN: 
978-604-318-474-7
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận