CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

09. Biết mình biết người

Ấn tống
Album: 
Phật tại tâm
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Ajahn Chah
Category: 
Sách nói
71
Bạn: Không có. TB: 1.8 (28 votes)
4.449 lượt nghe.
Bình luận