CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bồ Tát Quảng Đức: Cuộc đời và lửa từ bi

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Phần 1: Bồ tát Quảng Đức: Cuộc đời và hạnh nguyện nhìn qua các văn bản và khảo cứu
1. Phần tiểu sử
2. Những năm cuối đời
3. Chuẩn bị tự thiêu
4. Thay lời kết
Phần 2: Giới thiệu và tuyển chọn một số bài viết bằng chữ Nôm và phiên âm ra chữ Việt - 1. Lời giới thiệu
2. Tư liệu viết bằng chữ Nôm
3. Xuất kệ vân
4. Lời nguyện tâm quyết
5. Diễn văn nói tại chùa Pháp Hải, ngày lễ An Vị Phật
6. Diễn văn chùa Long Phước, tỉnh Khánh Hòa
7. Lễ an vị Phật chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định
8. Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
9. Diễn giảng
10. Bát quan trai giới
11. Nghề ủ nấm rơm
Nguyên nhân và ý nghĩa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức
I. Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu
II. Nguyên nhân của tự thiêu
III. Ý nghĩa tự thiêu của Bồ Tát