CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nghiên cứu về duy thức học

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 1: Khái niệm về duy thức học
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 2: Tám thức tâm vương
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 3: Tâm sở hữu pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 4: Sắc pháp, tâm bất tương ưng.. hành pháp và vô vi pháp
Phần 1: Duy thức nhập môn - Chương 5: Khái niệm một số thuật ngữ của duy thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 1: Giải thích tụng tiền ngũ thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 2: Giải thích tụng đệ lục thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 3: Giải thích tụng đệ thất thức
Phần 2: Bát thức quy củ tụng - Chương 4: Giải thích tụng đệ bát thức
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 1. Dẫn nhập
Phần 3: Duy thức nhị thập tụng - 2. Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 1, 2: Tụng văn, Tiểu sử tác giả
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 3: Giải thích tụng văn
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 4: Cơ sở thành lập duy thức
Phần 4: Duy thức 30 kệ tụng - Chương 5, 6, 7: Duy thức tánh, Duy thức hạnh, Duy thức quả

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng