CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

01. Kinh Pháp Hoa và Đạo Bụt Đại Thừa

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
10
Bạn: Không có. TB: 2.4 (17 votes)
4.129 lượt nghe.
Bình luận