CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

14. Phẩm thứ hai mươi lăm: Phổ Môn 1

Ấn tống
Album: 
Sen nở trời phương ngoại
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
33
Bạn: Không có. TB: 3.3 (16 votes)
3.350 lượt nghe.
Bình luận