CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

08. Chương 07: Hành trì và Thiền giả

Ấn tống
Album: 
Sống hạnh phúc chết bình an
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Đạt Lai Lạt Ma
Category: 
Sách nói
95
Bạn: Không có. TB: 2.7 (29 votes)
2.811 lượt nghe.
Bình luận