CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

T12. Quay đầu là bờ - Hành trình tâm linh cho các phạm nhân

T12. Quay đầu là bờ - Hành trình tâm linh cho các phạm nhân
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2010
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ sáng tác
Bình luận