CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#chuagiacngo #thichnhattu #tuongniemhoathuongthichthienhue

Thăm lại chốn tổ chùa Giác Ngộ và tri ân công đức Tổ Thầy
Sáng ngày 12/09/2023, sau lễ tưởng niệm bổn sư Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Viện chủ chùa Giác Ngộ, HT. Thích Thiện Hỷ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh An Giang, pháp đệ cố Hoà thượng Thích Thiện Huệ; HT. Thích Tâm Trí - Trụ trì chùa An Dưỡng, Trưởng Pháp tử của Hoà thượng Thích Thiện Huệ và thầy Nhật Từ, Trụ trì chùa Giác Ngộ, đã về thăm chùa Giồng Thành (chùa Long Hưng),...