CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#Hienmaunhandao #ThichNhatTu #Chuagiacngo #Daophatngaynay #Hienmau #Tutam #Bothi #Hienmauthubay #Hienmauchuagiacngo

Hiến máu nhân đạo lần 79 chùa Giác Ngộ
Sáng ngày 16/09/2023, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công buổi hiến máu nhân đạo lần thứ 79, đóng góp nguồn máu đáng kể và ngân hàng máu tại các bệnh viện phục vụ các bệnh nhân có nhu cầu. Buổi hiến máu sáng nay thu hút gần 421 tình nguyện viên đăng ký, thu về 365 đơn vị máu. Sau 79 lần tổ chức, đã...
Hiến máu nhân đạo lần 76 tại chùa Giác Ngộ
Sáng ngày 15/07/2023, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tổ chức thành công buổi hiến máu nhân đạo lần thứ 76, đóng góp nguồn máu đáng kể và ngân hàng máu tại các bệnh viện phục vụ các bệnh nhân có nhu cầu. Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự tham gia hưởng ứng tích cực của quý Tăng Ni,...
Hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ - góp giọt máu hồng cho xã hội
Sáng ngày 18/03/2023, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) phối hợp cùng Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 70, đóng góp nguồn máu đáng kể và ngân hàng máu tại các bệnh viện phục vụ các bệnh nhân có nhu cầu. Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự tham gia hưởng...