CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

phat phap

THỨC TÁI SINH TRONG KINH NA TIÊN

TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật Online, tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/08/2020.