CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

#thichnhattu #phatgiaomiendien #phatgiaovietnam #phatgiaonguyenthuy #hanhhuongmiendien

Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU”
Sáng ngày 09/12/2023, trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy Yangon (International Theravada Buddhist Missionary University Yangon), sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo chư tôn đức đại diện các phái đoàn Phật giáo quốc tế, chư tôn đức thành viên Ban Giám hiệu Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo...