CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình"

Trong hai ngày 10-11/05/2023, Ban Tổ chức đã tiến hành chấm điểm, lựa chọn ra các tác phẩm tiêu biểu, có nội dung phù hợp, bám sát đề tài của cuộc thi. Tham gia Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm: HT. Thích Tâm Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện Trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện Trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; NSNA Đồng Đức Thành, Uỷ viên BCH Hội Nhiếp ảnh Việt Nam; NSNA Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; NSNA Đoàn Thi Thơ, Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật TP.HCM.

Hình ảnh ghi nhận:

Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" Chấm thi Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình"
Bình luận