CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani

Sáng ngày 09/05/2024, tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM), chư Tăng dòng truyền thừa Drikung Kagyu bắt đầu thực hiện Pháp hội trì 100 triệu minh chú Mani. Pháp hội có sự chứng dự của TT. Thích Nhật từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ - nơi yểm trợ tổ chức Pháp hội.

Trước đó, hội chúng đã thực hiện Lễ Quán đảnh Thế Âm Tứ thủ. Buổi lễ đặt dưới sự hướng dẫn của Thầy Dorzin Dhondrup Rinpoche.

Trong 02 ngày còn lại chư tôn đức truyền thống Phật giáo Drikung Kagyu tiếp tục tổ chức Pháp hội trì tụng 100 triệu minh chú Mani. Mời quý Phật tử yêu mến Phật giáo Kim Cang thừa cùng tham dự.

Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani Chùa Giác Ngộ phối hợp tổ chức trì tụng 100 triệu minh chú Mani
Bình luận