CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách "Chạm đến tim con" của thầy Nhật Từ

Sáng ngày 01/09/2024, tại Chùa Tây Tạng, đối cổng Đại tháp Giác Ngộ, Bồ Đề Đạo Tràng, thành phố Gaya, bang Bihar, Ấn Độ, thầy Thích Nhật Từ đã trình soạn thảo cuốn sách mới của mình “ Chạm đến tim con” (Touch Your Child's Heart) lên Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, trong đó có Lời giới thiệu của Ngài cho ấn bản sách tiếng Anh. 

Đây là lần thứ 2,   thầy Nhật Từ có vinh dự lớn được Đức Đạt Lai Lạt Ma viết lời giới thiệu sách; Cuốn thứ nhất là Luận án Tiến sĩ về “Bản chất đạo đức Phật giáo” năm 2021 (bảo vệ năm 2001). Lần đầu tiên Thầy Nhật Từ được tiếp kiến ​​Đức Đạt Lai Lạt Ma là năm 1997; Lần gần nhất là tháng 4 năm 2023.

 

Lễ ra mắt sách ấn bản tiếng Việt “Chạm đến tim con” được diễn ra tại Chùa Giác Ngộ lúc 09:00 ngày 21/1/24. Kính mời Phật tử tham dự. 

Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách "Chạm đến tim con" của thầy Nhật Từ Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách "Chạm đến tim con" của thầy Nhật Từ Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách "Chạm đến tim con" của thầy Nhật Từ Đức Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu sách "Chạm đến tim con" của thầy Nhật Từ
Bình luận