CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ

Sáng ngày 25/05/2023, Tăng đoàn và gia quyến đã tổ chứ lễ tưởng niệm tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ

Hình ảnh ghi nhận:

Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ Hình ảnh tuần thất thứ 6 cụ ông Trần Ngọc Anh, thân sinh TT. Thích Nhật Từ
Bình luận