CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM

 

Sáng ngày 07/02/2024 (28/12 Quý Mão), Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM).

Tiếp đoàn có TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trụ trì chùa Giác Ngộ và chư tôn đức thành viên Tăng đoàn

Chia sẻ về sự lớn mạnh và đóng góp tích cực cho xã hội của họ tộc, Thượng toạ Trụ trì cho rằng tấm gương sáng ngời của các bậc tiền nhân, anh hùng, danh nhân văn hoá họ Trần chính là nguồn sáng, tạo nên cảm hứng cho thế hệ trẻ họ Trần ngày nay có nhũng đóng góp cho cộng đồng.

Liên quan đến những hoạt động sắp tới của tộc họ, Thượng toạ cho rằng cần đẩy mạnh các hoạt động thế mạnh về khơi gợi tinh thần, lòng tự hào, tự tôn họ tộc; với ý chí lớn, quyết tâm cao, họ tộc sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm mới 2024.

Thể theo truyền thống hằng năm, Hội Điều hành họ Trần TP.HCM dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn đã đồng thanh trì tụng thời kinh Từ bi và kinh châu báu dưới ngự tòa Tam Bảo. Đây là dịp để ôn lại lời dạy minh triết của Đức Phật, làm tư lương trong đời sống và tu học của các thành viên Hội Điều hành họ Trần TP.HCM.

Hình ảnh ghi nhận:

 

#chuagiacngo #thichnhattu #tetgiapthin #xuan2024 #tochotrantphcm

Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM Hội Điều hành họ Trần TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tăng đoàn chùa Giác Ngộ quận 10, TP.HCM
Bình luận