CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Tối ngày 17/03/2024, nhân Đại lễ tưởng niệm ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) trang trọng tổ chức Lễ phóng đăng tưởng niệm và tác lễ làm đệ tử Phật cho gần 400 thiện tín nam nữ hữu duyên.

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trụ trì Chùa Giác Ngộ, cùng sự tham dự có sự hiện diện của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, Ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật Ngày Nay và quý Phật tử trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Trụ trì gợi lại sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia được mô tả trong Kinh tạng, Thượng toạ cho rằng đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước đầu chuyển đổi đài tâm nhận thức về xã hội quan và trách nhiệm của tự thân trong vòng xoay đó.

Dịp này, Thượng toạ cũng tán dương và ghi nhận tín tâm chí thành mà gần 400 Phật tử hiện diện đã kết nên trong ngày tưởng niệm Người xuất gia - ly ái.

Thượng toạ cho rằng trờ thành đệ tử Phật dịp này sẽ là điều kiện để mỗi người tự vươn lên, vượt qua nghịch cảnh riêng, đóng góp nỗ lực chung để cùng Tăng Ni và cộng đồng Phật tử thiết lập đời sống hiện tiền hỷ lạc.

Khoá lễ tiếp tục diễn ra với thời Kinh tiểu sử cuộc đời Đức Phật. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý Phật tử có cơ hội tiệm cận hơn cuộc đời của bậc đại giác kể từ khi Ngày thị hiện cõi Ta Bà.

Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ chủ lễ, toàn thể đạo tràng đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy, ngũ giới. Đây chính là những "hàng rào thép" bảo vệ thân tâm cho nhiều người con Phật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian, bồi đắp phúc lành, trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của Như Lai.

Kết thúc buổi Lễ Quy y, gần 400 Phật tử hoan hỷ ra về với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận.   

Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Kết duyên Tam Bảo trong Lễ phóng đăng tưởng niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Bình luận