CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật

Ngày 17/03/2023, TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ đã có chuyến hoằng pháp tại Nha Trang (Khánh Hòa). Đến thăm chùa An Dưỡng (thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa), với tình pháp lữ đại thừa, Thượng tọa đã dành thời gian thăm hỏi HT. Thích Tâm Trí và chia sẻ với đạo tràng bổn tự thời pháp thoại ý nghĩa mang chủ đề “Con đường tỉnh thức của Đức Phật”. Với đề tài này, Thượng tọa giảng sư đã chia sẻ các đề mục tinh yếu sau đây:

Thứ nhất, tỉnh thức qua việc suy ngẫm mục đích sông của cuộc đời. Nhắc lại các sự kiện lịch sử gắn với cuộc đời Đức Phật, Thượng tọa giảng sư cho rằng con đường tỉnh thức đã được Ngài suy ngẫm và lựa chọn kỹ càng trước khi có quyết định xuất gia, tìm cầu chân lý giải thoát, giác ngộ. Đứng trước các sự lựa chọn giữa kế thừa vương quyền và đi một lối đi riêng trên lộ trình tìm cầu đạo pháp, Đức Phật đã lựa chọn một lựa chọn đúng đắn, mở ra một hệ giá trị minh triết và siêu việt để giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người.

Thức hai, giác ngộ và truyền bá con đường tỉnh thức. Sau khi tìm thấy chân lý toàn thắng, Đức Phật đã nỗ lực truyền bá chân lý này vào sâu trong đời sống của tha nhân thông qua những năm tháng hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi.

Thứ ba, tỉnh thức bằng tác ý như thật (như lý tác ý). Thượng tọa cho rằng tác ý như thật là sự bắt đầu của đời sống tỉnh thức, người con Phật nên dành thời gian thực hiện phép thực tập này.

Thứ tư, tỉnh thức qua các lối sống có trí tuệ. Theo đó, Thượng tọa khuyến tấn hàng Phật tử tại gia cần duy trì đời sống tỉnh thức với chánh kiến và chánh tư duy. Đứng trước nghịch cảnh và soi chiếu nghịch cảnh bằng trí tuệ thì chắc chắn mọi vấn đề sẽ được giải quyết, TT. Thích Nhật Từ chia sẻ.

Nhân đây, Thượng tọa giảng sư cũng cho rằng con đường chân lý của Đức Phật đã mở ra các giá trị đáng quý cho hàng Phật tử bao gồm: Tăng trưởng trí tuệ tuyệt đối, tăng trưởng đạo đức tuyệt đối, tăng trưởng thiền định tuyệt đối. Thượng tọa cũng khẳng định người có đời sống thiền định sẽ hun đúc được cuộc sống an lành, có giá trị trong hiện tại

Ảnh: Ngọc Đông.

Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật Pháp thoại con đường tỉnh thức của Đức Phật
Bình luận