CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM 

 

Sáng ngày 16/03/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cơ sở 1 (750 Nguyễn Kiệm), Hội đồng Điều hành Học viện đã họp phiên toàn thể, thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan công tác nhân sự Hội đồng Điều hành và công tác tổ chức các sự kiện lớn trong năm của Học viện. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.

Mở đầu phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký Học viện đệ trình ý kiến nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Thượng toạ Phó Viện trưởng chuyển tiếp ý kiến của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục lưu nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện nhiệm kỳ mới để lãnh đạo hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của Học viện. Nhân đây, Thượng toạ cũng trình dự kiến Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi và nội quy kỳ tuyển sinh Phật học khoá XVIII năm 2023. 

Liên quan công tác tổ chức các hoạt động sắp tới của Học viện, TT. Thích Quang Thạnh cũng xin ý kiến của Hội đồng Điều hành về tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (1983 - 2023) và Hội thảo "Phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu (1963 - 2023)" vào ngày 11/06/2023.

Tiếp theo nội dung phiên họp, chư tôn đức Hội đồng Điều hành được nghe TT. Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo công tác xây dựng các hạng mục kiến trúc trong tổng thể công trình của Học viện. Theo đó, tòa học đường 2 đã hoàn tất thi công và có thể đưa vào khai thác sử dụng. Qua đây, bộ phận hành chính cũng xin ý kiến bổ sung một số nội dung liên quan đến quy chế tuyển sinh khóa đào tạo hệ cử nhân năm 2023 của Học viện.

Về chương trình đào tạo sau Đại học, TT. Thích Đồng Văn, Trưởng Phòng sau Đại học báo cáo thông tin, số lượng nghiên cứu sinh do phòng quản lý. Qua đây, xin ý kiến Hội đồng Điều hành mở thêm khoa đào tạo hoằng pháp cho chương trình đào tạo hiện nay tại Học viện.

Sau khi nghe qua các báo cáo, chư tôn đức Hội đồng Điều hành lần lượt cho ý kiến đóng góp hoàn thiện các dự thảo này. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho ý chỉ đạo hoàn thiện nhân sự Hội đồng Điều hành nhiệm kỳ 2022 - 2027, công tác phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học, sự kiện lớn trong năm của Học viện. Hoà thượng mong muốn chư tôn đức Hội đồng Điều hành cố gắng nghiên cứu đề xuất lấy ý kiến tập thể một số nội dung quan trọng liên quan hoạt động của Học viện Phật giáo Việt Nam trong thời gian sắp tới

Ảnh: Minh Đức. Tin: Quang Tròn

Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM  Phiên họp thường kỳ hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM 
Bình luận