CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU”

Sáng ngày 09/12/2023, trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy Yangon (International Theravada Buddhist Missionary University Yangon), sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo chư tôn đức đại diện các phái đoàn Phật giáo quốc tế, chư tôn đức thành viên Ban Giám hiệu Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy Yangon, chư tôn đức Tăng, Ni cựu học viên từng theo học tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TT. Thích Nhật Từ cho biết Hội nghị này đã cung cấp một nền tảng có giá trị cho các học giả và các học viên cùng nhau trao đổi ý tưởng và khám phá những phương pháp đổi mới để áp dụng các nguyên tắc Phật giáo nhằm cải thiện nhân loại.

Nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển của kể từ khi thành lập của Trường Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy Yangon, Thượng tọa cho rằng “Suốt 25 năm qua, ITBMU đã đóng một vai trò cơ bản trong sự phát triển của giáo dục Phật giáo ở Myanmar, nuôi dưỡng các tu sĩ và cư sĩ nước ngoài cống hiến cho việc truyền bá Phật pháp.”

Dịp này, Thượng tọa nhấn mạnh những đóng góp của Phật giáo Miến Điện trong ba khía cạnh quan trọng: (1) Cung cấp nền giáo dục và trí tuệ Phật giáo miễn phí. (2) Quan tâm đúng mức việc thực hành Vipassana. (3) Kỹ năng sâu sắc trong việc giải thích văn học Abhidharmma.

Hình ảnh ghi nhận:

Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU” Sự kiện “25 năm Thánh Bạc của ITBMU”
Bình luận