CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai)

Tối ngày 17/12/2023, nhận lời mời thỉnh của chư tôn đức Tăng chùa Pháp Bảo (Đồng Nào), TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trụ trì chùa Giác Ngộ đã trở về thăm, sách tấn và có thời pháp thoại chia sẻ với hơn 300 Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo với chủ đề "Ý nghĩa nương tựa Phật".

Tại buổi chia sẻ này, Thượng toạ giảng sư đã có những nhắc nhở giá trị, sâu sắc trên phương diện Phật giáo bằng lăng kính khoa học - tâm linh giúp các Phật tử hiện diện có cái nhìn đúng đắn, tiệm cận hơn với các chân giá trị mà Đức Phật là người đặt nền móng.

Những nội dung tinh yếu được Thượng toạ giảng sư chia sẻ bao gồm:

Thứ nhất, con đường đến với Đạo tỉnh thức. Con đường tỉnh thức là con đường đã có sẵn, được Đức Thế Tôn chỉ ra cách đây 26 thế kỷ. Đi trên con đường này chắc chắn nhiều điều siêu việt sẽ được tìm thấy, làm đổi thầy và mở ra bước ngoặt mới cho đời tu đời học của mỗi Phật tử.

Thứ hai, bước ngoặt tích cực và chuyển hoá trong đời. Để làm được điều này cần: (1) Học Phật mở trí tuệ; (2) Tu Phật để đạt được quả phước; (3) Tham gia Phật sự để mở tâm từ bi; (4) Thiền định để quán chiếu. Đồng thời Thượng toạ cho rằng nên phát nguyện độ người để kết thêm bồ đề quyến thuộc.

Thứ ba, phẩm chất khiêm hạ để "đắc nhân tâm" trong gia đình. Theo đó, Thượng toạ cho rằng gia đình là tế bào của xã hội, cần xây dựng gia đình trên nền tảng hoà ái, thương yêu. Để có được điều này, cần khéo vun vén bằng những pháp ngôn, pháp bảo mà Đức Phật và các bậc thầy minh triết đã để lại.

Dịp này, Thượng toạ giảng sư cũng sách tấn, nhắc nhở các Phật tử hiện diện nên củng cố, trưởng dưỡng lòng khiêm tốn, sự khiêm cung. Đây sẽ là chất liệu để kiến tạo nên sự an tỉnh trong hiện đời.

Thứ tư, biết tiết chế cảm xúc. Biết điều tiết các chiều kích của cảm xúc, biết để cho các dòng cảm xúc chảy theo sự chánh niệm của bản thân.

Để đạt được điều này, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng thực tập, thực tập hơn nữa lời dạy của Đức Phật để đạt được sự tiến bộ trong đời sống tu học.

Thông qua thời pháp giảng ý nghĩa này, hơn 300 Phật tử hiện diện có thêm tư lương, làm hành trang cho đời sống tu học của mình.

Hình ảnh ghi nhận:

Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai) Thầy Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (Đồng Nai)
Bình luận