CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

 

Chiều ngày 05/01/2023 (nhằm ngày 14 tháng Chạp), TT. Thích Nhật Từ cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS do HT Thích Thiện Pháp làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ, nguyên Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long.

Chiều cùng ngày, phái đoàn viện nghiên cứu Phật học do HT Thích Giác Toàn viện trưởng viện nghiên cứu đã đến tưởng niệm tại chùa Minh Đạo.

Tin & ảnh: Quốc Anh

Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo Thượng tọa Thích Nhật Từ dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo
Bình luận