CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

15. Quán niệm thân trong thân

Ấn tống
Album: 
Trái tim của Bụt
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.2 (15 votes)
3.624 lượt nghe.
Bình luận