CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

08. Thoát khỏi luân hồi

Ấn tống
Album: 
Trí tuệ Phật Pháp
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Lama Gendun Rinpoche
Category: 
Sách nói
13
Bạn: Không có. TB: 5 (2 votes)
3.103 lượt nghe.
Bình luận