CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tự tại giữa vô thường - 05. Mở rộng tâm từ bi

Ấn tống
Album: 
Tự tại giữa vô thường
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Pema Chodron
Category: 
Sách nói
72
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
3.820 lượt nghe.
Bình luận