CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

VĂN HỌC, PHẬT GIÁO VỚI 1.000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

VĂN HỌC, PHẬT GIÁO VỚI 1.000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI
Tác giả: 
HT. THÍCH GIÁC TOÀN, PGS.TS. TRẦN HỮU TÁ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Hóa - Thông Tin
Năm xuất bản: 
2010
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận