CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

[Video cải lương] Cuộc đời đức Phật (phần 2)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 0 (5 votes)
5.292 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

dadieu
Cảm ơn các Thầy đã có lòng lập nên trang web nầy, nhờ vào trang web này, đã giúp chúng con hiểu thêm về phật đạo.
16/03/2009 01:29:39 pm