CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Di Giáo 03: Huấn luyện thói quen (25/03/2012) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/03/2012
Album: 
Pháp thoại tháng 03 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Di Giáo
Your rating: None Average: 2.5 (8 votes)
5.457 lượt nghe.
Bình luận

Comments

lenguyen (not verified)
Kinh thua Thay! Bai giang bi tieng quat may lam on nen kho nghe lam thay a! con xin chan thanh gop y.NAM MO A DI DA PHAT.
29/03/2012 11:16:15 pm
pham hoai` son ... (not verified)
NAM MO PHAT BON SU THICH CA MAU NI ! NAM MO A DI DA PHAT ~! lanh thay lanh thay ! chan nhu da0 PHAT nhiem mau ,tam trung chu hieu,niem dau chu nhan .hieu la do duoc dang' than .nhan la vot het tran luan moi loai?than thong nghin mat nghin tay .cung trong mot diem linh dai hoa ra ,nay trong be nuoc viet ta "pho mon co duc PHAT BA QUAN AM ! niem ngai thuong niem tai tam ,dan xem su tich ca ngam cho tuong ..........01266435858............TAT' DAT' DA-BAT' DAT' RA.......VUI THAY HIEU' KINH' ME. VU
01/04/2012 02:23:38 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019