CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K04. Nghi thức đại bi thập chú

K04. Nghi thức đại bi thập chú
Tác giả: 
Thích Nhật Từ biên tập
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2009
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
PDF: 
PDF icon k04-nghi_thuc_dai_bi_thap_chu_co_bia.pdf
Bình luận