CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
Thông Báo Tiếp Nhận Hồ Sơ  Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay Lần 5 Năm 2018 Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Trên Địa Bàn Tp.HCM (C179)
Thư Vận Động  Trao Tặng Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay Lần 5 Năm 2018 Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Trên Địa Bàn Tp.HCM (C179)
Bản Tin QĐPNN Số 31: Tháng 9&10 Năm 2018
Thư Mời Nhận Thẻ Hiến Mô Tạng Cứu Người Và Hiến Xác Cho Y Học
Tổng Kết Chương Trình Đại Lễ Vu-lan Báo Hiếu Tại Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp Và Thiền Viện Thường Chiếu (C170)
Thư Vận Động Hỗ Trợ Xây Dựng Cầu Nông Thôn Tại Tỉnh An Giang (C178)
Quà Tặng Tháng 10/2018 -  Thư Mời Thỉnh Sách “Phật Giáo Yếu Lược”
Quà Tặng Trong Tháng: Bước Đầu Học Phật Của HT. Thích Thanh Từ
Tổng Kết Chương Trình  Ấn Tống 10.000 Quyển “Bước Đầu Học Phật” Của  HT. Thích Thanh Từ (C159)
Ấn Tống Sách "Bước Đầu Học Phật" (C159)
Thư vận động Ấn tống 160.000 ấn bản  “Kinh Tụng Căn Bản” (C151)
Thư vận động dự án máy nghe Phật Pháp - Đợt 2 (C105)
Thông tin đang cập nhật.
Thực phẩm dùng trước và sau hiến máu
Chung Tay Thắp Sáng Thông Điệp “Một Giọt Máu Cho Đi, Một Cuộc Đời Ở Lại” (HM18)
Lời Kêu Gọi Hiến Máu Nhân Đạo Lần 18 (HM18)
Chùa Giác Ngộ: 486 người tham gia Lễ hiến máu nhân đạo(02/06/2018)
Tổng kết Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo  Lần thứ 15 (HM15)
Chương trình  “Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 14 - T12/2017 (HM14)