CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
Bản Tin QĐPNN Số 30: Tháng 8 & 9
Tổng Kết “Hỗ Trợ Kinh Phí Mổ Tim Cho Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn” (C153)
Tổng Kết Chương Trình Trao Tặng Yêu Thương Cho Các Hộ Khó Khăn Tại Phường 3 Quận 10 Tp. HCM (C169)
Tổng Kết  Chương Trình Cúng Dường Trai Tăng Và Tặng Quà Cho Các Hộ Khó Khăn Tại Chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) (C168)
Thư Vận Động Chương Trình Hỗ Trợ Kinh Phí Mổ Tim Trẻ Em (C174)
Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Xây Dựng Chùa Tượng Sơn Hà Tĩnh (C83)
Quà Tặng Trong Tháng: Bước Đầu Học Phật Của HT. Thích Thanh Từ
Tổng Kết Chương Trình  Ấn Tống 10.000 Quyển “Bước Đầu Học Phật” Của  HT. Thích Thanh Từ (C159)
Ấn Tống Sách "Bước Đầu Học Phật" (C159)
Thư vận động Ấn tống 160.000 ấn bản  “Kinh Tụng Căn Bản” (C151)
Thư vận động dự án máy nghe Phật Pháp - Đợt 2 (C105)
Thư vận động: Chương trình ấn tống 70.000 quyển các nghi thức tụng hằng ngày (C102)
Thông tin đang cập nhật.
Lời Kêu Gọi Hiến Máu Nhân Đạo Lần 18 (HM18)
Chùa Giác Ngộ: 486 người tham gia Lễ hiến máu nhân đạo(02/06/2018)
Tổng kết Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo  Lần thứ 15 (HM15)
Chương trình  “Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 14 - T12/2017 (HM14)
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại lần thứ 11