CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Thăm Hỏi Bệnh Nhi Mổ Tim - Chương Trình “Hỗ Trợ Kinh Phí Mổ Tim Cho Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn” (C153)
Bản Tin QĐPNN Số 29: Tháng 7 & 8
Quà Tặng Trong Tháng: Bước Đầu Học Phật Của HT. Thích Thanh Từ
Hùn Phước Gây Quỹ Xây Chùa - Xây Dựng Chi Nhánh Chùa Giác Ngộ Ở Củ Chi (C130)
Thư Vận Động Cúng Dường Trai Tăng Và Tặng Quà Cho Các Hộ Khó Khăn Tại Chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) (C168)
Quà Tặng Trong Tháng: Bước Đầu Học Phật Của HT. Thích Thanh Từ
Tổng Kết Chương Trình  Ấn Tống 10.000 Quyển “Bước Đầu Học Phật” Của  HT. Thích Thanh Từ (C159)
Ấn Tống Sách "Bước Đầu Học Phật" (C159)
Thư vận động Ấn tống 160.000 ấn bản  “Kinh Tụng Căn Bản” (C151)
Thư vận động dự án máy nghe Phật Pháp - Đợt 2 (C105)
Thư vận động: Chương trình ấn tống 70.000 quyển các nghi thức tụng hằng ngày (C102)
Thông tin đang cập nhật.
Lời Kêu Gọi Hiến Máu Nhân Đạo Lần 18 (HM18)
Chùa Giác Ngộ: 486 người tham gia Lễ hiến máu nhân đạo(02/06/2018)
Tổng kết Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo  Lần thứ 15 (HM15)
Chương trình  “Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 14 - T12/2017 (HM14)
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại lần thứ 11