CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
Thư Vận Động Tặng Vật Dụng Thiết Yếu Thuộc Chương Trình “Tổ Ấm Từ Bi” (C99-2)
Tổng kết Quý 1/2018 “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” (C106-4)
Tổng kết chương trình xây dựng nhà Địa Tạng (C121)
Cúng dường Tăng Ni và từ thiện tại Ấn Độ tháng 3/2018 (C154)
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Cúng dường Học Bổng Tiến Sĩ cho Tăng Ni sinh – kỳ 2 (HBTS_2)
Thông Báo, Tiếp nhận hồ sơ cho chương trình “Hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” (C153)
Thư vận động Ấn tống 160.000 ấn bản  “Kinh Tụng Căn Bản” (C151)
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổng kết giao đoạn 1 chương trình ấn tống sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp Phật học (C84)
Thư vận động dự án máy nghe Phật Pháp - Đợt 2 (C105)
Thư vận động: Chương trình ấn tống 70.000 quyển các nghi thức tụng hằng ngày (C102)
Thông tin đang cập nhật.
Tổng kết Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo  Lần thứ 15 (HM15)
Chương trình  “Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 14 - T12/2017 (HM14)
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại lần thứ 11
Chùa Giác Ngộ: Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại ( lần thứ 10)
Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo lần 10 - T4/2017 (HM10)