CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K14. Nghi thức Quy Y Tam Bảo

K14. Nghi thức Quy Y Tam Bảo
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2011
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
Bình luận