CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K19. Nghi thức Hô Chuông

K19. Nghi thức Hô Chuông
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: 
2011
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
PDF: 
PDF icon k19-nghi_thuc_ho_chuong_chon_co_bia.pdf
Bình luận