CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K25. Kinh Phật về đạo đức và xã hội

K25. Kinh Phật về đạo đức và xã hội
Tác giả: 
Thích Nhật Từ soạn dịch
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2017
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
PDF: 
PDF icon k25._kinh_phat_ve_dao_duc_va_xa_hoi_co_bia.pdf
Bình luận