CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6

Tiêu đề
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 26: Pháp hội Thiện Tý Bồ Tát - Thứ 26
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 27: Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát - Thứ 27
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 28: Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả - Thứ 28
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 29: Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương - Thứ 29
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 30: Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ - Thứ 30
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 31: Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di - Thứ 31
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 32: Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát - Thứ 32
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Tự - Thứ Nhất
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ Tư
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Bồ Tát – Thứ Ba
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Thanh Văn – Thứ Hai
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 33: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Phẩm Thọ Ký – Thứ Năm
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 34: Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát - Thứ 34
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 35: Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử - Thứ 35
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Duyên Khởi - Thứ Nhất
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Văn Thù Thần Biến – Thứ Ba
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Khai Thiệt Nghĩa – Thứ Hai
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Bồ Tát Thân Hành – Thứ Năm
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Bồ Tát Tướng – Thứ Sáu
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Ma – Thứ Tư
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng – Thứ Bảy
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết - Thứ Chín
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phẩm Xưng Tán Phó Pháp – Thứ Mười
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 36: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử- Phẩm Phá Phàm Phu Tướng – Thứ Tám
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 37: Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử - Thứ 37
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 38: Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện - Thứ Ba Mươi Tám - Phần Kết
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 38: Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện - Thứ Ba Mươi Tám - Phần Đầu
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 39: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả - Thứ 39 - Phần Kết
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 39: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả- Thứ 39 - Phần Đầu -
Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 6 - Chương 40: Pháp Hội Tịnh Tín Ðồng Nữ - Thứ 40

Video mới nhất

Ghế Nóng HTV - Nên Bỏ Tập Tục Đốt Vàng Mã Hay Không - TT. Thích Nhật Từ
Ghế Nóng HTV - Nên Bỏ Tập Tục Đốt Vàng Mã Hay Không - TT. Thích Nhật Từ . Thầy Nhật Từ đối thoại cùng diễn viên Cát Tường trong chương trình Ghế Nóng, phát sóng trên một số kênh...
Ẩn dụ về bảy loại người dưới nước - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 04-03-2018.
Vượt qua giận dữ hận thù và oan trái - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tịnh viện Pháp Hạnh, Củ Chi, ngày 04-03-2018.
GNPG 17: Những điều phản cảm và mê tín trong các lễ hội đầu năm - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại "Những điều phản cảm và mê tín trong các lễ hội đầu năm" do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 2/3/2018 trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo 17.
Ngụ Ngôn Chiếc Lồng Đèn Và Mù Rờ Voi - TT. Thích Nhật Từ
Ngụ Ngôn Chiếc Lồng Đèn Và Mù Rờ Voi - TT. Thích Nhật Từ . Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, ngày 02-03-2018.
Tản Mạn Một Vài Sự Kiện Liên Hệ Đến Rằm Tháng Giêng - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ , ngày 01-03-2018
Văn Hóa Lễ Chùa Đầu Năm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ .