CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 7

Tab chính

hiển thị 1 - 26 trên tổng 26
Chương 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp - Thứ 41
Chương 42: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn - Thứ 42
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Đầu
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Kết
Chương 44: Phẩm Sa Môn - Thứ Nhất - wWw.ChuaGiacNgo.com
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo - Thứ Hai
Chương 44: Phẩm Chiên Đà La Sa Môn - Thứ Ba
Chương 44: Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo - Thứ Tư
Chương 44: Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo - Thứ Năm
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực - Thứ Sáu
Chương 44: Phẩm Phất Tảo Y Tỳ Kheo - Thứ Bảy
Chương 45: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát - Thứ 45
Chương 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã - Thứ 46
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần A
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần B
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần C
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần D
Chương 48: Pháp Hội Thắng man Phu Nhân - Thứ 48
Chương 49: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân - Thứ 49
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần A
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần A
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần C
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần D
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần E

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.