CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 7

Tab chính

hiển thị 1 - 26 trên tổng 26
Chương 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp - Thứ 41
Chương 42: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn - Thứ 42
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Đầu
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Kết
Chương 44: Phẩm Sa Môn - Thứ Nhất - wWw.ChuaGiacNgo.com
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo - Thứ Hai
Chương 44: Phẩm Chiên Đà La Sa Môn - Thứ Ba
Chương 44: Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo - Thứ Tư
Chương 44: Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo - Thứ Năm
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực - Thứ Sáu
Chương 44: Phẩm Phất Tảo Y Tỳ Kheo - Thứ Bảy
Chương 45: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát - Thứ 45
Chương 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã - Thứ 46
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần A
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần B
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần C
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần D
Chương 48: Pháp Hội Thắng man Phu Nhân - Thứ 48
Chương 49: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân - Thứ 49
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần A
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần A
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần C
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần D
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần E

Video mới nhất

Điều kiện xuất gia trở thành người cao quý - TT. Thích Nhật Từ
Trích từ pháp thoại "TỪ VỤ "GIẢ SƯ" TẠI TỊNH THẤT BỒNG LAI, NÓI VỀ XUẤT GIA, LÀM THẦY, BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ, CƠ SỞ TÔN GIÁO, TỰ VIỆN MỚI VÀ LUẬT PHẬT" Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác...
Nghề và Nghiệp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TT Y Khoa Phước An, ngày 17-12-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #nghevanghiep Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt...
Nghệ thuật sống trong hạnh phúc hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-12-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #hanhphuchonnhan Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...
LỜI PHÁP NHỦ CỦA THẦY NHẬT TỪ TRONG LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐPNN CHO TĂNG NI VÀ SV 2019
LỜI PHÁP NHỦ CỦA THẦY NHẬT TỪ TRONG LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐPNN CHO TĂNG NI VÀ SV 2019 #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại...
LỜI CẢM TẠ KẾT THÚC “LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP HVPGVN TẠI TP.HCM” (1984-2019) TT. Thích Nhật Từ
LỜI CẢM TẠ KẾT THÚC “LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP HVPGVN TẠI TP.HCM” (1984-2019) TT. Thích Nhật Từ
TT. THÍCH NHẬT TỪ PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN TẠI TPHCM
TT. THÍCH NHẬT TỪ PHÁT BIỂU KHAI MẠC BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN TẠI TPHCM
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Kênh Chuyển động 24h tại chùa Giác Ngộ
GIẢI MÃ CÁC TIN ĐỒN MÊ TÍN 1. Tin vào lời phán của các loại thầy bói 2. Tin vào “dốc thiên thu” có oan hồn 3. Tin vào “hồ đá” ở làng Đại học Thủ đức là “hồ ma...
Đảnh lễ tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) - Ấn Độ - 10-2019
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...