CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 7

Tab chính

hiển thị 1 - 26 trên tổng 26
Chương 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp - Thứ 41
Chương 42: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn - Thứ 42
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Đầu
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Kết
Chương 44: Phẩm Sa Môn - Thứ Nhất - wWw.ChuaGiacNgo.com
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo - Thứ Hai
Chương 44: Phẩm Chiên Đà La Sa Môn - Thứ Ba
Chương 44: Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo - Thứ Tư
Chương 44: Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo - Thứ Năm
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực - Thứ Sáu
Chương 44: Phẩm Phất Tảo Y Tỳ Kheo - Thứ Bảy
Chương 45: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát - Thứ 45
Chương 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã - Thứ 46
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần A
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần B
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần C
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần D
Chương 48: Pháp Hội Thắng man Phu Nhân - Thứ 48
Chương 49: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân - Thứ 49
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần A
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần A
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần C
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần D
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần E

Video mới nhất

Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Kênh Chuyển động 24h tại chùa Giác Ngộ
GIẢI MÃ CÁC TIN ĐỒN MÊ TÍN 1. Tin vào lời phán của các loại thầy bói 2. Tin vào “dốc thiên thu” có oan hồn 3. Tin vào “hồ đá” ở làng Đại học Thủ đức là “hồ ma...
Đảnh lễ tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) - Ấn Độ - 10-2019
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahavihara) #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n...
Lập nghiệp và tu học Phật căn bản theo lời Phật dạy - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Viên Ngộ, Hàn quốc, ngày 09-11-2019 #daophatngaynay #thichnhattu #tuhocphatcanban Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt...
Lời Phật di chúc về thiền Tứ Niệm Xứ - TT. Thích Tâm Đức
#daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/ ©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
Lễ trao " giải thưởng vàng Hòa bình" tại chùa Giác Ngộ 20-10-2019
Thầy Nhật Từ nhận " Giải thưởng vàng Hòa bình Atisha Dipankar" do Chủ tịch GHPG Bangladest trao tặng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-10-2019 #daophatngaynay #thichnhattu Pháp thoại 2018: http://bit.ly/2BhNbuZ Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm...
Vấn đáp: Bình đẳng giới - Hôn nhân đồng tính - TT. Thích Nhật Từ
#daophatngaynay #thichnhattu #vandapphatphap Các câu hỏi về: 1/ Học thuyết Bình đẳng giới 2/ Hôn nhân đồng tính 3/ Bình đẳng giới theo đạo Phật 4/ Tính dục trong hôn nhân và tình yêu 5/ Yêu bằng trái tim hay...
Hôn nhân và gia đình theo quan niệm Phật giáo
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường đại học KHXHNV ngày 21-10-2019 #daophatngaynay #thichnhattu
Vấn đáp: Đạo đức kinh doanh- Phương pháp thu hút nguồn lực
Các câu hỏi về: 1/ Đạo đức kinh doanh theo triết lý đạo Phật 2/ Giá trị trị liệu sức khỏe của thiền - Thuyết luân hồi 3/ Phương pháp thu hút nguồn lực - 3 nguyên tắc để đầu...