CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 7

Tab chính

hiển thị 1 - 26 trên tổng 26
Chương 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp - Thứ 41
Chương 42: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn - Thứ 42
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Đầu
Chương 43: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ 43 - Phần Kết
Chương 44: Phẩm Sa Môn - Thứ Nhất - wWw.ChuaGiacNgo.com
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo - Thứ Hai
Chương 44: Phẩm Chiên Đà La Sa Môn - Thứ Ba
Chương 44: Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo - Thứ Tư
Chương 44: Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo - Thứ Năm
Chương 44: Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực - Thứ Sáu
Chương 44: Phẩm Phất Tảo Y Tỳ Kheo - Thứ Bảy
Chương 45: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát - Thứ 45
Chương 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã - Thứ 46
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần A
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần B
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần C
Chương 47: Pháp Hội Bửu Kế Bồ tát - Phần D
Chương 48: Pháp Hội Thắng man Phu Nhân - Thứ 48
Chương 49: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân - Thứ 49
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần A
Chương 50: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần A
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần B
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần C
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần D
Chương 51: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát - Phần E

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...