CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 021. Kinh Pháp Cú - 10. Phẩm Hình Phạt

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (30 votes)
3.063 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

vuongquangdat_1968
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
04/07/2009 07:31:56 pm