CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 022. Kinh Pháp Cú - 11. Phẩm Già

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (34 votes)
3.438 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

vuongquangdat_1968
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
04/07/2009 07:32:44 pm