CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (61-80)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 061. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở am-bà-la
Kinh Trung Bộ - 062. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
Kinh Trung Bộ - 063. Tiểu kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 064. Đại kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 065. Kinh Bhaddali
Kinh Trung Bộ - 066. Kinh Ví dụ con chim cáy
Kinh Trung Bộ - 067. Kinh Catuma
Kinh Trung Bộ - 068. Kinh Nalakapana
Kinh Trung Bộ - 069. Kinh Gulissani
Kinh Trung Bộ - 070. Kinh Kitagiri
Kinh Trung Bộ - 071. Kinh Vacchagotta về tam minh
Kinh Trung Bộ - 072. Kinh Vacchagotta về lửa
Kinh Trung Bộ - 073. Đại kinh Vacchagotta
Kinh Trung Bộ - 074. Kinh Trường Trảo
Kinh Trung Bộ - 075. Kinh Magantiya
Kinh Trung Bộ - 076. Kinh Sandaka
Kinh Trung Bộ - 077. Kinh Mahakuludayi
Kinh Trung Bộ - 078. Kinh Samanamandika
Kinh Trung Bộ - 079. Tiểu kinh Sakuludayi
Kinh Trung Bộ - 080. Kinh Vekhanassa

Videos

Video mới nhất

Bốn điều không thể nghĩ bàn của bồ tát Quán Thế Âm
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, ngày 19-03-2022.
Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng