CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Mindful leadership for sustainable peace

Mindful leadership for sustainable peace
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-89- 7926-3
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận