CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ: Lễ hằng thuận của Trần Hồng Ngọc và Lim San Chun

Ngày 7/2/2017, tại chùa Giác Ngộ đã diễn ra lễ hằng thuận của Trần Hồng Ngọc và Lim Sang Chun. TT. Thích Nhật Từ đã thuyết giảng bài pháp "Bốn điều phát nguyện".

 

Bình luận