CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 1 năm 2006

Tab chính

Kinh Trung Bộ 29 (Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây) - Chuyển hoá tâm lý tự mãn trong tu tập (01/01/2006)
Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây 29 . Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1/1/2006.
Đầu năm đi chùa (28/01/2006)
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, đêm Giao Thừa Bính Tuất 2006.
Kinh Dược Sư 7: Phương pháp chuyển nghiệp để sống thọ (06/01/2006)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Tâm, ngày 6/1/2006.
Kinh Trung Bộ 31 (Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò) - Nghệ thuật sống hòa hợp (8/1/2006)
Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 31 (Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-1-06).
Kinh Trung Bộ 32 (Đại Kinh Rừng Sừng Bò) - Pháp môn nào là số một (15/01/2006)
Đại Kinh Rừng Sừng Bò 32 (Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-1-06).
Triết lý sống qua ngụ ngôn con chó (18-23/01/2006)
Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 18-1-2006 và Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Thiếu Niên 3, ngày 23-1-2006.

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020