CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2006

Tab chính

Vượt qua tuổi già căng thẳng (01/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 1-10-06.
Kinh Trung Bộ 46 (Đại Kinh Pháp Hành) - Hành xử khổ vui (01/10/2006)
Đại Kinh Pháp Hành 46, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1-10-06.
Để con trưởng thành (08/10/2006)
Nhân Tết Trung Thu, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006)
Kinh Tư Sát 47, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Tử nạn và tử tù (14/10/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, Q.4, ngày 14-10-06.
Kinh Trung Bộ 48 (Kinh Kosambi) - Hòa hợp và hòa giải (15/10/2006)
Kinh Kosambi 48, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-10-06.
Pháp đàm về tu học Phật (22/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 22-10-06.
Kinh Trung Bộ 49 (Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh) - Phật, Chúa và Ma (22/10/2006)
Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-10-06.
Vượt Qua Căng Thẳng Tuổi Già (01/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 01/10/2006
Tử Nạn Và Tử Tù (14/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 14/10/2006
Tế Các Hương Linh Lạc Loài (05/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05/10/2006
Tế Các Hương Linh Hoạnh Tử (21/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 21/10/2006
Để Con Trưởng Thành (08/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08/10/2006

Video mới nhất

Muốn Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Chỉ Cần Làm Những Điều Này
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 10-08-2019.
Vượt qua nghiệp cãi lộn-tranh luận và chỉ trích
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long ngày 08-08-2019.
Ơn nghĩa sanh thành theo kinh Tâm Địa Quán
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ chùa Đại Giác, Sóc Trăng ngày 07-08-2019
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ
Đừng ngược đãi cha mẹ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân mùa Vu Lan tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2019.
Lễ Cài Hoa Hồng và Rửa Chân Báo Hiếu Cha Mẹ 10-08-2019
Lễ Cài Hoa Hồng và Rửa Chân Báo Hiếu Cha Mẹ 10-08-2019
Bài 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 02-08-2019.
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn qua điện thoại báo An ninh Thế giới
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn qua điện thoại báo An ninh Thế giới