CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2006

Tử Nạn Và Tử Tù (14/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 14/10/2006
Tế Các Hương Linh Lạc Loài (05/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05/10/2006
Tế Các Hương Linh Hoạnh Tử (21/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 21/10/2006
Để Con Trưởng Thành (08/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08/10/2006
Vượt qua tuổi già căng thẳng (01/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 1-10-06.
Kinh Trung Bộ 46 (Đại Kinh Pháp Hành) - Hành xử khổ vui (01/10/2006)
Đại Kinh Pháp Hành 46, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1-10-06.
Để con trưởng thành (08/10/2006)
Nhân Tết Trung Thu, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Kinh Trung Bộ 47 (Kinh Tư Sát) - Vì sao theo Phật (08/10/2006)
Kinh Tư Sát 47, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06.
Tử nạn và tử tù (14/10/2006)
Giảng tại Chùa Đức Quang, Q.4, ngày 14-10-06.
Kinh Trung Bộ 48 (Kinh Kosambi) - Hòa hợp và hòa giải (15/10/2006)
Kinh Kosambi 48, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 15-10-06.
Pháp đàm về tu học Phật (22/10/2006)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 22-10-06.
Kinh Trung Bộ 49 (Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh) - Phật, Chúa và Ma (22/10/2006)
Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-10-06.
Vượt Qua Căng Thẳng Tuổi Già (01/10/2006) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 01/10/2006

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019