CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 năm 2010

Thắc mắc về Tịnh Độ (01/01/2010)
Giảng tại chùa Bửu Quang, Kiên Giang, ngày 01/01/2009.
Tâm Kinh 6: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010.
Tha thứ để được an vui (02/01/2010)
Giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010.
Không thể bại vong (17/01/2010)
Giảng tại chùa Minh Phước - Đà Nẵng, ngày 17/01/2010
Tâm Kinh 4: Cắt lớp thực tại (3/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/01/2010.
Cầu con và thai khấn (28/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/01/2010
Triết lý Quan Âm Diệu Thiện (10/01/2010)
Giảng tại chùa Quan Âm - Đồng Tháp nhân lễ khởi công tượng đài Quan Âm 32m, ngày 10/01/2010
Thai thật và thai giả  (31/01/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/01/2010
Năm Dần nói chuyện Cọp (10/01/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/01/2010
Con Cọp trong Phật giáo (31/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 31/01/2010.
Cư Trần Phú 4: Mục đích học Phật (14/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 1: Mục đích của nhân minh
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 2: Chủ trương và chân lý
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/1/2010.
Thịnh vượng trong hạnh phúc (16/01/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - Quảng Nam, ngày 16/01/2010
Tâm Kinh 5: Phá chấp bằng phủ định (17/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/1/2010.
Chuyển nghiệp con Cọp (17/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/01/2010
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 4: Chủ trương trái với chánh pháp và khoa học
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/01/2010.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019