CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 năm 2010

Tab chính

Cư Trần Phú 4: Mục đích học Phật (14/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 1: Mục đích của nhân minh
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 2: Chủ trương và chân lý
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/1/2010.
Thịnh vượng trong hạnh phúc (16/01/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - Quảng Nam, ngày 16/01/2010
Tâm Kinh 5: Phá chấp bằng phủ định (17/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/1/2010.
Chuyển nghiệp con Cọp (17/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/01/2010
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 4: Chủ trương trái với chánh pháp và khoa học
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/01/2010.
Ngụ ngôn con Cọp (24/01/2010)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 24/01/2010.
Thành đạo và thành đạt (24/10/2010)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 24/10/2010.
Niệm Phật và buông xả (01/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 01/01/2010
Tâm Kinh 6: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010.
Thắc mắc về Tịnh Độ (01/01/2010)
Giảng tại chùa Bửu Quang, Kiên Giang, ngày 01/01/2009.
Không thể bại vong (17/01/2010)
Giảng tại chùa Minh Phước - Đà Nẵng, ngày 17/01/2010
Tha thứ để được an vui (02/01/2010)
Giảng tại chùa Phật Học, Cần Thơ, ngày 02/01/2010.
Cầu con và thai khấn (28/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/01/2010
Tâm Kinh 4: Cắt lớp thực tại (3/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/01/2010.
Thai thật và thai giả  (31/01/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/01/2010

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...