CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 năm 2010

Tab chính

Triết lý Quan Âm Diệu Thiện (10/01/2010)
Giảng tại chùa Quan Âm - Đồng Tháp nhân lễ khởi công tượng đài Quan Âm 32m, ngày 10/01/2010
Thai thật và thai giả  (31/01/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/01/2010
Năm Dần nói chuyện Cọp (10/01/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/01/2010
Con Cọp trong Phật giáo (31/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 31/01/2010.
Cư Trần Phú 4: Mục đích học Phật (14/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 1: Mục đích của nhân minh
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 2: Chủ trương và chân lý
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/1/2010.
Thịnh vượng trong hạnh phúc (16/01/2010)
Giảng tại chùa Hà Tân - Quảng Nam, ngày 16/01/2010
Tâm Kinh 5: Phá chấp bằng phủ định (17/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/1/2010.
Chuyển nghiệp con Cọp (17/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/01/2010
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 3: Điều kiện chân lý của chủ trương
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 4: Chủ trương trái với chánh pháp và khoa học
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/01/2010.
Trưởng thành với năm sức mạnh (23/01/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23/01/2010.
Ngụ ngôn con Cọp (24/01/2010)
Giảng tại chùa Kim Sơn, ngày 24/01/2010.
Niệm Phật và buông xả (01/01/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 01/01/2010
Thành đạo và thành đạt (24/10/2010)
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 24/10/2010.
Thắc mắc về Tịnh Độ (01/01/2010)
Giảng tại chùa Bửu Quang, Kiên Giang, ngày 01/01/2009.
Tâm Kinh 6: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/1/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010.

Video mới nhất

Bài 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 02-08-2019.
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn qua điện thoại báo An ninh Thế giới
Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn qua điện thoại báo An ninh Thế giới
TT Nhật Từ nhận" Giải thưởng tháp vàng” của Tăng vương Phật giáo Thái Lan
TT Nhật Từ nhận" Giải thưởng tháp vàng” của Tăng vương Phật giáo Thái Lan
Cách mạng CN 4.0: Cơ hội thách thức với sự phát triển của doanh nghiệp
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, ngày 10-07-2019.
Tâm thế và vai trò nữ doanh nhân trong thời hội nhập
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Hội nghị Asean, Hải Dương ngày 11-07-2019.
Năm chìa khóa hạnh phúc gia đình
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-07-2019.
Trao nhau hạnh phúc
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-07-2019. #daophatngaynay #thichnhattu
Buổi ra mắt truyện tranh Cuộc đời đức Phật tại chùa Giác Ngộ 21-07-2019
Buổi ra mắt truyện tranh Cuộc đời đức Phật tại chùa Giác Ngộ 21-07-2019