CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2010

Logic học Phật giáo (2010) - Bài 7: Năm lỗi của ví dụ thuận (đồng dụ)
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 9/4/2010.
Khóa tu một ngày an lạc 102: Giá trị của Niết Bàn (11/04/2010) Thích Nhật Từ
Do thầy Nhật Từ điều phối, tại chùa Phổ Quang, ngày 11/04/2010
Cư Trần Phú 7: Giá trị của đạo Phật (11/4/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/4/2010.
Vấn đáp: Sự và lý Tịnh Độ (10/04/2010)
Giảng tại chùa Viên Minh - Bến Tre, ngày 10/04/2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 8: 5 lỗi của ví dụ ngược
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 20/04/2010.
Cư Trần Phú 8: Người trí, kẻ ngu (18/04/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/04/2010.
Cư Trần Phú 10: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm (25/04/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/04/2010.
Cư Trần Phú 9 - Phần 2: Cách phá chấp của Thiền sư (27/04/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/04/2010.
Một đời người, một rừng cây (30/04/2010)
Chia sẽ về bài hát "Một đời người, một rừng cây" (Nhạc: Trần Long Ẩn), Tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 4, ngày 30-4-2010.
Kiếp đỏ đen (30/0/2010)
Chia sẽ về bài hát "Kiếp đỏ đen" (Nhạc: Duy Mạnh), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 3, ngày 30-4-2010.
Logic học Phật giáo (2010) - Bài 6: Thảo luận bốn lỗi của lý do
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/04/2010.
Lời sám hối của kẻ hấp hối (30/04/2010)
Chia sẽ về bài hát "Lời sám hối của kẻ hấp hối" (Nhạc: Duy Mạnh), tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 6, ngày 30-4-2010.
Vấn đáp Phật Pháp tại chùa Phước Hòa (03/04/2010) Thích Nhật Từ
Trả lời các câu hỏi vấn đáp tại chùa Phước Hòa - Sóc Trăng, nhân ngày khánh thành chùa Phước Hòa, ngày 03/04/2010
Cư Trần Phú 6: Cốt lõi tu tập (04/04/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/04/2010.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019