CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 năm 2010

Bát Đại Nhân Giác 3 (2010): Từ bỏ thói đời
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010.
Phát nguyện và hồi hướng (22/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng nhân dịp lễ bổ nhiệm Trụ Trì chùa Quê Hương - Đồng Tháp, ngày 22/06/2010.
Vấn đáp: Đến chùa nghe pháp (24/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Long Phước, Bạc Liêu, ngày 24/06/2010
Chắp cánh ước mơ (05/06/2010)
Giảng tại hội trại Lý Công Uẩn lần 3 - 2010, diễn ra tại Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, ngày 05/06/2010.
Vấn đáp: Năng lực của sự tu tập (24/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Long Phước, Bạc Liêu, ngày 24/06/2010
Bát Đại Nhân Giác 1 (2010): Cuộc đời vô thường
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/06/2010.
Trụ trì: 7 trong 1 (23/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/06/2010
Chiêm nghiệm về vô ngã (06/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 06/06/2010
Mẹ và vợ (25/06/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/06/2010
Đạo Bụt và tuổi trẻ (05/06/2010)
Giảng nhân kỷ niệm Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội thành lập lần thứ 43, tại chùa Pháp Vân, ngày 05/06/2010.
Tam tự quy y: Nương tựa tâm linh (26/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Minh Phước - Đà Nẵng, ngày 26/06/2010
Vấn đáp về tuổi trẻ (05/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng nhân kỷ niệm Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội thành lập lần thứ 43, tại chùa Pháp Vân, ngày 05/06/2010
Bát Đại Nhân Giác 4 (2010): Nỗ lực chuyển hóa
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010.
Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo (12/06/2010)
Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 12/06/2010.
Nói không với bạo lực học đường (22/06/2010) Thích Nhật Từ
Tọa đàm: thầy Thích Nhật Từ, nhà báo Đức Hạnh tại Khóa tu mùa hè lần thứ 6 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 22/06/2010

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019