CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 năm 2010

Tab chính

Trụ trì: 7 trong 1 (23/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/06/2010
Bát Đại Nhân Giác 1 (2010): Cuộc đời vô thường
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/06/2010.
Mẹ và vợ (25/06/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/06/2010
Chiêm nghiệm về vô ngã (06/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 06/06/2010
Tam tự quy y: Nương tựa tâm linh (26/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Minh Phước - Đà Nẵng, ngày 26/06/2010
Đạo Bụt và tuổi trẻ (05/06/2010)
Giảng nhân kỷ niệm Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội thành lập lần thứ 43, tại chùa Pháp Vân, ngày 05/06/2010.
Bát Đại Nhân Giác 4 (2010): Nỗ lực chuyển hóa
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010.
Vấn đáp về tuổi trẻ (05/06/2010) Thích Nhật Từ
Giảng nhân kỷ niệm Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội thành lập lần thứ 43, tại chùa Pháp Vân, ngày 05/06/2010
Nói không với bạo lực học đường (22/06/2010) Thích Nhật Từ
Tọa đàm: thầy Thích Nhật Từ, nhà báo Đức Hạnh tại Khóa tu mùa hè lần thứ 6 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 22/06/2010
Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo (12/06/2010)
Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 12/06/2010.
Kinh bảy loại vợ: Vợ lý tưởng - Người là ai ? (13/06/2010)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 13/06/2010.
Bát Đại Nhân Giác 2 (2010): Tham nhiều khổ nhiều
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/06/2010.
Kinh Trung Bộ 15 - Soi gương nhân cách (19/06/2010)
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 19/06/2010.
Bát Đại Nhân Giác 3 (2010): Từ bỏ thói đời
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/06/2010.

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020