CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2010

Bát Đại Nhân Giác 7 (2010): Sống đời thanh cao
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010.
Trị bệnh ma nhập (23/07/2010)
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010
Quán chiếu Pháp để vượt khổ đau (02/07/2010)
Giảng tại Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 02/07/2010.
Vấn đáp: Tôn giáo và giáo hội (03/07/2010)
Giảng tại Trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 03/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 5 (2010): Học rộng, hiểu nhiều
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 04/07/2010.
Bốn điều đắc nhân tâm (04/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 04/07/2010
Tứ đế: Nhân khổ đau và đường thoát khổ - Phần 01
Giảng tại chùa Hải Ấn - Nha Trang
Tứ đế: Nhân khổ đau và đường thoát khổ - Phần 02
Giảng tại chùa Hải Ấn - Nha Trang
Vấn đáp: Nói không với cạm bẫy (09/07/2010)
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010
Vấn đáp về hành thiền (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Cạm bẫy cuộc đời (09/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010.
Vấn đáp: Thực tập Tứ Niệm Xứ (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Bảy yếu tố tỉnh thức (11/07/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010
Vấn đáp: Phật giáo và kinh doanh (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Bát Đại Nhân Giác 6 (2010): Dâng tặng niềm vui
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010.
Vấn đáp: Doanh nhân và Thiền (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Gieo hạt giống phước (12/07/2010)
Giảng tại chùa Đức Viên - Đồng Nai, ngày 12/07/2010
Vấn đáp về tín ngưỡng (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Sùng Phúc - Hà Đông, ngày 30/07/2010

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019