CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 07 năm 2010

Tab chính

Vấn đáp: Nói không với cạm bẫy (09/07/2010)
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010
Vấn đáp về hành thiền (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Cạm bẫy cuộc đời (09/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại khóa tu mùa hè lần 6, chùa Hoằng Pháp, ngày 09/07/2010.
Vấn đáp: Thực tập Tứ Niệm Xứ (29/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Trúc Lâm Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/07/2010.
Bảy yếu tố tỉnh thức (11/07/2010)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010
Vấn đáp: Phật giáo và kinh doanh (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Bát Đại Nhân Giác 6 (2010): Dâng tặng niềm vui
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010.
Vấn đáp: Doanh nhân và Thiền (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Hà Nội, ngày 30/07/2010.
Gieo hạt giống phước (12/07/2010)
Giảng tại chùa Đức Viên - Đồng Nai, ngày 12/07/2010
Vấn đáp về tín ngưỡng (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Sùng Phúc - Hà Đông, ngày 30/07/2010
Vấn đáp: Cúng sao giải hạn (12/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại trường hạ chùa Vi Phước - Cần Thơ, ngày 12/07/2010
Vấn đáp về tu hành (30/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Sùng Phúc - Hà Đông, ngày 30/07/2010
Trụ trì trong thời hiện đại (13/07/2010)
Giảng tại trường hạ Tổ đình Thiên Thai - Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 13/07/2010
Kinh Trung Bộ 2 - Bảy cách dứt trừ khổ đau 2 (16/07/2010)
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 16/07/2010.
Vấn đáp: Quan tâm về con người (17/07/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/07/2010
Bát Đại Nhân Giác 7 (2010): Sống đời thanh cao
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/07/2010.
Trị bệnh ma nhập (23/07/2010)
Giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010
Quán chiếu Pháp để vượt khổ đau (02/07/2010)
Giảng tại Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 02/07/2010.

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...